Septikud, püüdurid

Septikust ning imb- või filterväljakust kombineeritud süsteeme on võimalik kasutada kaitstud põhjaveega aladel eramaja reoveepuhastuseks (nt. Plastepur süsteem koos Epurbloc septikutega).

Õlipüünised on ette nähtud naftasaaduste eraldamiseks sajuveest. Saadaval erinevates konfiguratsioonides, nt koos liivapüünise ja mõõteseadmetega.

Rasvapüüniseid kasutatakse rasvainete eraldamiseks nii majapidamis-, toitlustusasutuste kui ka tööstusreoveest. Võimalikud on erinevad konfiguratsioonid koos tühjendustorustiku, ventilatsiooni ja mõõteseadmetega.

Õlipüünised Aronde
Link
Hoonesisesed minirasvapüünised
Link
Rasvapüünised Ellipse
Link

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt