EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Puurkaevud

Puurkaevud

Puurkaevud

Maja väljaspool linna on pea iga pere unelm – oma aed, grillplats ning majaga kaasnev autonoomia ja privaatsus kõlab idülliliselt. Siiski võib see kujuneda keskmisest keerulisemaks ülesandeks, sest tihtipeale ei ole võimalik linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega maapiirkonnas ühineda. Siis tuleb mõelda, kuidas saada vesi majja. Üldjuhul on valikus kas puurkaev või salvkaev, mille abil saada oma majja piisaval hulgal puhast joogivett. Antud artiklis toome välja puurkaevu kasutuseelised.

Miks just puurkaev?

Joogiveena kasutatakse Eestis peamiselt just põhjavett, mis on kättesaadav nii puurkaevude kui ka salvkaevude abil. Puurkaev on üsna väikse diameetriga puurauk, mille abil saab vee kätte sügavamatest veekihtidest kui salvkaevude puhul. Koostöös võimsa pumbaga, saab puurkaevu abil lausa mitu majapidamist puhta joogiveega kindlustada. Salvkaevude rajamiseks on vaja kaevata üles suur osa pinnasest ning kui need on rajatud asjatundmatult, on salvkaevud vastuvõtlikud reostumisele. Samuti on salvkaevude veekindlus üsna ebaühtlane ning veest võib suurema majapidamise peale puudu tulla.

Puurkaevu rajamine on üsna keeruline töö, mis vajab kindlasti tihedat koostööd spetsialistidega. Samuti eeldab puurkaevu rajamine omajagu suhtlemist kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga selleks, et kooskõlastada kõik vajalikud taotlused ning load. Esmalt peab maa omanik välja mõtlema, kuhu ta soovib puurkaevu rajada ning seejärel kooskõlastama puurkaevu asukoha kohaliku omavalitsusega, edasise töö ja suhtlemisega tegeleb spetsialist ning töö tegija ise. Puurkaevule sobivat pumpa aitame Sul samuti valida, sest pumba võimsus sõltub suuresti soovitavast veekogusest. Kui puurkaevuga soovitakse tagada piisav veevaru mitmele majapidamisele, tuleb kindlasti pumplasse võtta suurem ning võimsam pump.

Puurkaevud ja nende hind

Puurkaevu lõplik maksumus sõltub paljuski puuraugu sügavusest ning pinnavormide eripäradest. Samuti mõjutab puurkaevu hinda selle asukoht ja ligipääsetavus. Tihtipeale ei ole 20m sügavune puurkaev oluliselt kallim kui 10m salvakevu rajamine. Siiski on puurkaev hea investeering, sest korralikult rajatud puurkaev tagab puhta joogivee aastakümneteks.

Puurkaevu rajamise puhul tuleb arvestada seadusest tulenevate nõuetega.

Enne puurkaevu rajamist kooskõlasta puurkaevu või puuraugu koht kohaliku omavalitsusega. Puurkaevu rajamiseks on vaja ka ehitusprojekti, mille koostajaks peab olema vastavat tegevusluba omav isik. Ehitusluba puurkaevu rajamiseks tuleb samuti küsida kohaliku omavalitsuse käest, loa jaoks on vaja esitada ehitusprojekt ning muud vajalikud dokumendid. Samuti peab taotluse kooskõlastama eskkonnaamet. Puurkaevu peab rajama samuti vastavat tegevusluba omav isik. Peale kõike seda tuleb keskkonnaregistrisse kanda puurkaevu andmed ning veeproovid. Alles siis väljastatakse puurkaevule kasutusluba. Schöttli Keskkonnatehnika AS meekond teostab projekteerimis- ja ehitustöid puurkaevude ja vastavate pumplate tarvis, seega võta julgelt meiega ühendust, kui soovid oma elamusse saada kvaliteetset ning nõuetele vastavat puurkaevu. Projekteerime terviklahendusi koos vajalike hoonete ja tehnosüsteemidega. Omame vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris (MTR).

NB! Taotle riigilt puurkaevu rajamiseks toetust. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Loe lähemalt siit: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm.

Schöttli Keskkonnatehnika AS on asutatud Tallinnas 1996. aastal. Firma põhitegevuseks on tarbe- ja reoveekäitlusseadmete projekteerimine, ehitamine, müük, paigaldamine ja hooldus. Peamisteks toodeteks on individuaalsed reoveekäitlussüsteemid, reovee väikepuhastid ja nende koostisosad, õlipüünised, kütusemahutid, filtrid vee mehaaniliseks töötluseks, pehmendamiseks, rauaeraldamiseks jne.

Schöttli Keskkonnatehnika AS-s lahendatakse kompleksselt kõik tarbe- ja reoveekäitlusega seotud küsimused nii väike- kui ka suurtarbijale. Sealhulgas nõustame kliente seadmete valikul ning teeme vajadusel veeanalüüse. Võta ühendust juba täna https://schottli.ee/kontakt/!

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt