EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Meist

Schöttli Keskkonnatehnika AS on asutatud Tallinnas 1996. aastal. Firma põhitegevuseks on tarbe- ja reoveekäitlusseadmete projekteerimine, ehitamine, müük, paigaldamine ja hooldus. Peamisteks toodeteks on individuaalsed reoveekäitlussüsteemid, reovee väikepuhastid ja nende koostisosad, õlipüünised, kütusemahutid, filtrid vee mehaaniliseks töötluseks, pehmendamiseks, rauaeraldamiseks jne.

Schöttli Keskkonnatehnika AS-s lahendatakse kompleksselt kõik tarbe- ja reoveekäitlusega seotud küsimused nii väike- kui ka suurtarbijale. Sealhulgas nõustame kliente seadmete valikul ning teeme vajadusel veeanalüüse.

Lahenduste väljapakkumisel teeme tihedat koostööd Lääne-Euroopa vastava ala spetsialistidega.

Tegeleme ka veevarustuse- ja kanalisatsiooni ning puhastusseadmete projekteerimise ja ehitamisega.

Lisaks Eestile turustame meie tarnitavaid kaupu ka Lätis meie koostööpartneri SIA Asmara kaudu.

Sertifikaadid

                    ICC Estonia | LinkedIn     Eesti Vee-ettevõtete Liit

Liikmelisus

Schöttli Keskkonnatehnika kuulub alljärgnevatesse organisatsioonidesse:

 • Saksa Veemajanduse, Reovee ja Jäätmekäitluse ühing (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)
 • Maailma Äriorganisatsioon (ICC WBO)
 • Saksa-Balti Kaubanduskoda
 • Eesti Vee-ettevõtete Liit

 

Juhtimissüsteem

Schöttli on sisse seadnud juhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetele.

Schöttli Keskkonnatehnika tegevuspoliitikas lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • Kliendi, tarnija ja Schöttli vahel toimiv võrdväärne partnerlus
 • Kliendi soovide ja ootuste väljaselgitamine ning nende täitmine parimal võimalikul viisil
 • Kliendi informeerimine võimalikest tehnilis-majanduslikest lahendustest ja keskkonnamõjudest
 • Klientide ja muude väliste huvipoolte rahulolu tagamine ja konstruktiivne tagasiside
 • Seadusandluse nõuete järgimine kõigis toimingutes
 • Keskkonnasäästliku eluviisi propageerimine
 • Parima võimaliku tehnoloogia rakendamine saastamise ennetamiseks ja kontrolliks
 • Ökoloogilise jalajälje vähendamine oma igapäevas tegevuses
 • Töötajate kõrge kvalifikatsioon ning kaasamine ettevõtte strateegilisse planeerimisse
 • Juhtimissüsteemi mõjususe pidev parendamine

Rahastatud projektid

 • Euroopa Liit toetas Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaseltsi taasterahastu NextGenerationEU vahenditest projekti “BIM tehnoloogia juurutamine ja kasutuselevõtt Autodesk Revit projekteerimistarkvara baasil” nr RRF 20.1.01.22-0222 elluviimisel summas 11431 eurot.

 • Schöttli Keskkonnatehnika AS küberturvalisuse taseme kaardistamine (DEP.1.01.24-0099). Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega summas 4212 eurot.

 

Registreeringud

 • TEL001189 Elektritööd
 • KHK000646 Hulgikaubandus
 • KJK000453 Jaekaubandus
 • EK10165908-0001 Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine
 • EJ10165908-0001 Ehitusjuhtimine
 • EP10165908-0001 Projekteerimine
 • EH10165908-0001 Ehitamine
 • EO10165908-0001 Omanikujärelevalve