Meist

Schöttli Keskkonnatehnika AS on asutatud Tallinnas 1996. aastal. Firma põhitegevuseks on tarbe- ja reoveekäitlusseadmete projekteerimine, ehitamine, müük, paigaldamine ja hooldus. Peamisteks toodeteks on individuaalsed reoveekäitlussüsteemid, reovee väikepuhastid ja nende koostisosad, õlipüünised, kütusemahutid, filtrid vee mehaaniliseks töötluseks, pehmendamiseks, rauaeraldamiseks jne.

Schöttli Keskkonnatehnika AS-s lahendatakse kompleksselt kõik tarbe- ja reoveekäitlusega seotud küsimused nii väike- kui ka suurtarbijale. Sealhulgas nõustame kliente seadmete valikul ning teeme vajadusel veeanalüüse.

Lahenduste väljapakkumisel teeme tihedat koostööd Lääne-Euroopa vastava ala spetsialistidega.

Tegeleme ka veevarustuse- ja kanalisatsiooni ning puhastusseadmete projekteerimise ja ehitamisega.

Lisaks Eestile turustame meie tarnitavaid kaupu ka Lätis meie koostööpartneri SIA Asmara kaudu.

Sertifikaadid

         

Liikmelisus

Schöttli Keskkonnatehnika kuulub alljärgnevatesse organisatsioonidesse:

 • Saksa Veemajanduse, Reovee ja Jäätmekäitluse ühing (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)
 • Maailma Äriorganisatsioon (ICC WBO)
 • Saksa-Balti Kaubanduskoda

Juhtimissüsteem

Schöttli on sisse seadnud juhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 nõuetele.

Schöttli Keskkonnatehnika tegevuspoliitikas lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • Kliendi, tarnija ja Schöttli vahel toimiv võrdväärne partnerlus
 • Kliendi soovide ja ootuste väljaselgitamine ning nende täitmine parimal võimalikul viisil
 • Kliendi informeerimine võimalikest tehnilis-majanduslikest lahendustest ja keskkonnamõjudest
 • Klientide ja muude väliste huvipoolte rahulolu tagamine ja konstruktiivne tagasiside
 • Seadusandluse nõuete järgimine kõigis toimingutes
 • Keskkonnasäästliku eluviisi propageerimine
 • Parima võimaliku tehnoloogia rakendamine saastamise ennetamiseks ja kontrolliks
 • Ökoloogilise jalajälje vähendamine oma igapäevas tegevuses
 • Töötajate kõrge kvalifikatsioon ning kaasamine ettevõtte strateegilisse planeerimisse
 • Juhtimissüsteemi mõjususe pidev parendamine

Registreeringud

 • TEL001189 Elektritööd
 • KHK000646 Hulgikaubandus
 • KJK000453 Jaekaubandus
 • EK10165908-0001 Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine
 • EJ10165908-0001 Ehitusjuhtimine
 • EP10165908-0001 Projekteerimine
 • EH10165908-0001 Ehitamine
 • EO10165908-0001 Omanikujärelevalve