EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Vesi

Vaeküla puurkaev-pumpla rekonstrueerimistööd
link
Salutaguse pärmitehase veetöötlus
link
Valkla küla puurkaev-pumpla projekteerimis- ja ehitustööd
link
Lasila puurkaevu ja pumplahoone rajamine
link
Rukki veetöötlusjaama ja puurkaevu projekteerimine ja ehitus
link

Reovesi

A. Le Coq. Tartu. Tehnoloogilise pesuvee-käitluse hoone ja käitlussüsteemi ehitus
link
Uue aktiivmuda reoveepuhasti ehitus Lasilas
link
Porkuni reoveepuhasti
link
Suurupi reoveepuhasti
link