Vesi

Võsu aleviku
veetöötlusjaam
link
Ämari veetöötlusjaama tehnoloogia
link
Tootsi asula veetöötlusjaam
link
Paljandi ja Kakumäe veetöötlusjaamad
link

Reovesi

Selja küla reoveepuhasti ja
reovee süsteemide rekonstrueerimine
link
Vaivara ohtlike jäätmete prügila
link
Suurupi reoveepuhasti
link
AS Farmi Piimatööstus reovee eelpuhastus
link