EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Küte

Tänapäeval pööratakse üha enam tähelepanu energia säästmisele ning tänu sellele on hakatud rohkem mõtlema efektiivsetele küttesüsteemide lahendustele juba projekteerimise järgus, kuid olenemata kvaliteetselt projekteeritud ja valmisehitatud küttesüsteemist esineb ikkagi probleeme ummistuste, mudastumiste, katlakivi ja korrosiooni kahjustustega. Probleemid on enamjaolt põhjustatud küttesüsteemi täitevee (soojuskandja) kvaliteedist ja reaktsioonist süsteemiga. Kõige lihtsam ja efektiivsem moodus nende olukordade ennetamiseks on kasutada õiget küttsüsteemile ettenähtud täitevett (soojuskandjat) koos vastava tehnoloogiaga. Tihti kasutatakse küttesüsteemide täitmiseks tavalist vett, mis oma omadustelt võib olla suurepärane joogi- või tarbevesi, kuid kasutuskõlbmatu küttesüsteemidele.

Küttevee füüsikalise töötluse seadmed on püsimagnetitel põhinev lahendus küttevee torustikus ringlevast magnetiitsest mudast põhjustatud tõrgete ennetamiseks.

Küttevee keemilise töötluse regulatsioonid EN 14868, VDI 2035, SWKI 97-1, UNI-CTI 8065 annavad ette kindlad juhised küttesüsteemi täitevee oluliste näitajate kohta nagu elektrijuhtivus, karedus ja pH, olles ära märgitud ka enamiku küttesüsteemide tootjate (sh. Junkers, Buderus jpt) garantiitingimustes. Schöttli pakutavate seadmetega tagatakse kütte ringlusvee vastavusseviimine küttesüsteemide tootjate nõutavate kvaliteedinormidega.

Küttevee füüsikaline töötlus
Link
Küttevee keemiline töötlus
Link
Kütusemahutid
Link

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt