EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Permasolvent Magno aitab vältida küttesüsteemis ringlevast magnetiitsest mudast tingitud probleeme, kaitstes termostaatventiile, soojusvaheteid, regulaatoreid jms tõrgete eest. Seade toimib elektrivabalt ning ei nõua hooldust. Ei sisalda kahjulikku keemiat, ei nõua lisakulusid ning seeläbi on sõbralik keskkonnale ja rahakotile. Lahendus on sobiv nii eramajadele, kortermajadele kui ka tööstustele.

Küsi pakkumist

Parim lahendus on täita küttesüsteem torustikule ohutu veega kasutades nt. Permasoft või Permaline lahendust. Sellele alternatiivne lahendus on kasutada püsimagnetseadmeid, mis tõkestavad magnetiitsadestise teket ja levimist termostaatventiilidesse ja ringluspumpadesse. Ükskõik, kas teie küttesüsteem on täiesti uus või juba mõnda aega kasutuses − kui küttesüsteemis ringlev vesi ei vasta nõuetele ning puutub kokku rauaga, on sadestis kiire tekkima. Sellisel juhul tuleb küttesüsteemi vett eraldi töödelda. Üks võimalus on seda teha keskkonda säästvalt – tootega permasolvent® magno. Magnetiidisadestiste tekkele aitavad kaasa küttesüsteemi täitmiseks kasutatud vee ebapiisav kvaliteet, st. liiga suur hapnikusisaldus, torustiku materjalile mittesobiv vee pH ning süsteemivee kokkupuude küttetorustiku metallmaterjalidega. Magnetiidisadestised mõjutavad vähehaaval, kuid järjekindlalt küttesüsteemi ja põhjustavad mitmesuguseid tõrkeid. Permasolvent® magno suudab magnetiidisadestiste halvale mõjule vastu seista, kasutades selleks üksteise suhtes vastassuunaliselt asetatud mõjuväljadega püsimagneteid. Selle tagajärjel vees sisalduva magnetiidisadestise raudoksiidiosakesed magnetiseeruvad ning muutuvad ajutiselt mikromagnetiteks.
Nõnda jääb suurem osa magnetilise laengu saanud osakestest torustiku sisepinnale pidama. Kuna aga küttesüsteemi vesi ringleb pidevalt, saab torustiku sisepinnale pidama jääda üksnes õhuke kiht. Ülejäänud raudoksiidiosakesed ringlevad vees edasi ning need filtreeritakse välja. Nõnda muutub küttesüsteemi vesi taas selgeks ja saab takistamatult voolata, ilma et soojusvahetites, küttetorustikus ja termostaatventiilides esineks takistusi.

Tüüp PT-S 25 magno PT-S 40 magno PT-S 50 magno PT-S 100 magno
Toruühendused DN/toll 25/1” 40/1½” 50 100
Minimaalne vooluhulk, l/min 10 20 35 70
Vooluhulk, l/min 35 100 300 1000
Vooluhulk, m3/h 2,1 6 18 60
Mõõt b1, mm 178 251 452 716
Mõõt b2, mm 274 367 515
Mõõt d2, toll 1 1/4 2
Mõõt D, mm 50 76 165 220
Kaal, kg 1,5 5,1 38 80

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt