Reoveepuhastid

Schöttli Keskkonnatehnika AS pakub optimaalseid lahendusi reovee käitlemiseks nii eramajapidamistes, asulates kui ka tööstusettevõtetes. Eramajapidamistele pakume reovee puhastamiseks omapuhasteid VarioCOMP K ja EKOL. Lisaks on võimalik kasutada ka septikust ning imb- või filterväljakust kombineeritud süsteeme nt. Plastepur. Asulareovee puhastamiseks pakume PMT-seeria (kuni 1000 IE) kompaktsed biorootorpuhastid aga ka AnaComb (kuni 630 IE), VarioCOMP-seeriate (kuni 525 IE) kompaktsed aktiivmudapuhastid või EKOL-seeria (kuni 200 IE) reoveepuhasteid. Suuremate vooluhulkade puhul projekteerime sobiva biopuhasti vastavalt lähteandmetele.

Kompaktpuhasti AS-VARIOcomp 5-20K
Link
Erilahendusega aktiivmudapuhastid asulatele, tööstustele
Link
Bioloogilised rootorpuhastid EKOL
Link
Membraan-kompaktpuhasti AS-VARIOcomp 5-20K ULTRA
Link

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt