EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Reoveepuhastid

Schöttli Keskkonnatehnika AS pakub optimaalseid lahendusi reovee käitlemiseks nii eramajapidamistes, asulates kui ka tööstusettevõtetes. Eramajapidamistele pakume reovee puhastamiseks omapuhasteid VarioCOMP K ja EKOL. Lisaks on võimalik kasutada ka septikust ning imb- või filterväljakust kombineeritud süsteeme nt. Plastepur. Asulareovee puhastamiseks pakume PMT-seeria (kuni 1000 IE) kompaktsed biorootorpuhastid aga ka AnaComb (kuni 630 IE), VarioCOMP-seeriate (kuni 525 IE) kompaktsed aktiivmudapuhastid või EKOL-seeria (kuni 200 IE) reoveepuhasteid. Suuremate vooluhulkade puhul projekteerime sobiva biopuhasti vastavalt lähteandmetele.

Kompaktpuhasti Schöttli WCK 5-20
Link
Erilahendusega aktiivmudapuhastid asulatele, tööstustele
Link
Bioloogilised rootorpuhastid EKOL
Link
Kompaktpuhasti Schöttli WCK 5-20 ULTRA
Link
Membraan kompaktpuhasti Schöttli Smart
Link

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt