EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Membraan kompaktpuhasti Schöttli SMART

SCHÖTTLI SMART on kompaktne bioloogiline reovee annuspuhasti. Puhastisse sisenev reovesi õhustatakse ilma eeltöötluseta ja kogu puhastusprotsess toimub ühes mahutis. Selline lähenemine tagab tõhusa reoveepuhastuse ning väldib kahjulike biogaaside teket. Puhastatud reovee ehk heitvee kvaliteet on nii hea, et seda võib juhtida loodusesse ilma täiendava puhastuseta, kuid kui vee ärajuhtimiseks puudub looduslik suubla (oja, kraav, muu veekogu), siis võib heitvee ärajuhtimiseks rajada imbväljaku. Suurema tarbimise korral on saadaval puhasti võimsamad versioonid kuni 100 inim-ekvivalendile (kasutajale).

Seadet iseloomustab:

  • Suur puhastusvõime
  • Väiksem muda kogus
Küsi pakkumist

SCHÖTTLI SMART on kompaktne bioloogiline reovee annuspuhasti. Puhastisse sisenev reovesi õhustatakse ilma eeltöötluseta ja kogu puhastusprotsess toimub ühes mahutis. Selline lähenemine tagab tõhusa reoveepuhastuse ning väldib kahjulike biogaaside teket. Võrreldes tavapäraste annuspuhastitega aitab SCHÖTTLI SMART-i puhastusprotsessiga samaaegne muda stabiliseerimine oluliselt vähendada muda kogust ning ebameeldivate lõhnade teket.  Puhastimahuti materjaliks on polüetüleen, mis on vastupidav välismõjudele. Puhastusprotsessi tsüklid on juhitavad läbi juhtpaneeli, mis mõõdab töötsüklite kestusi, omab logiraamatu funktsiooni ning väljastab rikete korral visuaalseid ning kuuldavaid ohusignaale. Puhastatud reovee ehk heitvee kvaliteet on nii hea, et seda võib juhtida loodusesse ilma täiendava puhastuseta, kuid kui vee ärajuhtimiseks puudub looduslik suubla (oja, kraav, muu veekogu), siis võib heitvee ärajuhtimiseks rajada imbväljaku.

Tüüp EBL-26 EBL-30 EBL-45 EBL-52 EBL-76
Inim-ekvivalent 5 6 8 12 18
Puhastatava reovee kogus, m³/päevas 0,75 0,90

1,20

1,80 2,70
BHT5, kg päevas 0,30 0,36 0,48 0,72 1,08
Pikkus, mm 2400 2420 2420 2400 2765
Laius, mm 1360 1420 1700 2010 2310
Kõrgus, mm 1973 2060 2340 2623 2997

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt