EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Küttevee keemiline töötlus

Permasoft ja Permaline küttevee keemilise töötluse lahendus – regulatsioonid EN 14868, VDI 2035, SWKI 97-1, UNI-CTI 8065 annavad ette kindlad juhised küttesüsteemi täitevee olulistele näitajatele nn elektrijuhtivus, karedus ja pH kohta, olles enamuse küttesüsteemide tootjate (sh. Junkers, Buderus, Wolf jpt) poolt ka garantiitingimustes ära märgitud. Schöttli poolt pakutavate seadmetega tagatakse kütte ringlusvee viimine vastavaks küttesüsteemide tootjate poolt nõutavate kvaliteedinormidega.

Intelligentne täitmisjaam PT-IB 20
Link
permamat automaatne täitesüsteem
Link
Automaatne täitmisjaam PT-AB 20
Link
Täitmisjaam PT-AB 20+ mahtuvuskontrolliga
Link
permasoft 5000 täitepadrunid
Link
pH stabilisaatorid PT-PHI
Link
permasoft 18000 täitepadrunid
Link
permaLine kütteveetöötlus
Link
permaLine 21000 täitepadrunid
Link

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt