EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Bioloogiline rootorpuhasti EKOL 1…30

EKOL-seeria pöörleva kontaktoriga plastikust reoveepuhastite struktuur kuulub põhimõtteliselt väikeste mehaaniliste ja bioloogiliste reoveepuhastite alla. EKOL reoveepuhasteid kasutatakse sellise reovee nii mehaaniliseks kui ka bioloogiliseks puhastamiseks, mis tuleb hoonetes, millel mingitel põhjustel (asukoht) ei ole võimalik liituda ühiskanalisatsioonisüsteemiga.

Seadet iseloomustab:

  • Autonoomne töö
  • Lihtne konstruktsioon
  • Sobib nii elamute, puhkeasutuste, hotellide, kämpingute, avalike tualettide, talude ja ka tehaste reovee puhastamiseks.
Küsi pakkumist

Reoveepuhasti EKOL on kompaktne biorootor-tüüpi mehaanilis-bioloogiline väikepuhasti. Puhasteid EKOL kasutatakse seal, kus puudub ühiskanalisatsioon (näiteks elamugrupid, tööstusettevõtted, väikeasulad jne). Puhasteid EKOL saab kasutada 7-200 inimekvivalendile vastava reovee (1 – 30 m3/ööp.) puhastamiseks. Kahe puhastikonteineri paralleelse paigutuse korral on võimalik seadet laiendada kuni 400 inimekvivalendile vastava reovee (60 m3/ööp.) puhastamiseks.

A-eelsetiti; B-biorootor; C-bioloogilise töötluse osa; D-järelsetiti ja E-setteruum

Eelsetitis (A) toimub reovee eelpuhastus. Eelsetiti alumises osas ehk setteruumis (E) toimub välja settinud muda anaeroobne stabiliseerimine, tihenemine ning säilitamine. Muda veetakse välja tavaliselt üks kord aastas. Eelpuhastatud vesi liigub bioloogilise töötluse osasse (C), milles töötava biorootori (B) pinnal kasvav biokile lagundab vees leiduvaid reostusaineid.

Biorootori trummel on ca 40 % ulatuses uputatud puhastatavasse reovette. Pöörlemisel toimib see reovee segaja ja õhustajana ning biokile moodustavate mikroorganismide kasvulavana. Samuti toimib rootori pöörlemisega muda tsirkulatsioon ning jääkmuda tagastus eelsetitisse. Bioloogilise puhastuse osast liigub tekkinud vee ja aktiivmudasegu järelsetitisse(D). Järelsetiti põhi on ühendatud puhasti bioloogilise osaga, et toimuks mudaringlus.

 

Tüüp EKOL 1 EKOL 2,5 EKOL 4 EKOL 6 EKOL 9 EKOL 12 EKOL 15
Pikkus, mm 2160 2160 2500 3000 4000 5000 6000
Laius, mm 1500 2000 2160 2160 2160 2160 2160
Mahuti kõrgus, mm 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500
Kogukõrgus, mm 2350 2350 2850 2850 2900 2900 2900
EKOL A kõrgus, mm* 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000
Sissevoolu kõrgus, mm 710 920 840 840 840 840 840
Väljavoolu kõrgus, mm 930 1130 1120 1120 1120 1120 1120
veepinna kõrgus, mm 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000
Kogukaal, kg 500 900 1300 1400 1700 1900 2200
    * – EKOL A = Mahuti kõrgus + 500 mm, kaas 15 mm või isoleeritud klaaskiud 50 mm
Tüüp EKOL 20 EKOL 25 EKOL 30
Pikkus + laius, mm 3500+6000 4000+6500 6000+7000
Mahuti kõrgus, mm 2160 2160 2160
Kogukõrgus, mm 3000 3000 3000
EKOL A kõrgus, mm* 3000 3000 3000
Sissevoolu kõrgus, mm 870 870 870
Väljavoolu kõrgus, mm 1120 1120 1120
Veepinna kõrgus, mm 2000 2000 2000
Kogukaal, kg 3400 3800 4400

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt