EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Kompaktpuhasti Schöttli WCK 5-20 ULTRA

Kompaktpuhasti Schöttli WCK 5-20 ULTRA on mehaanilis-bioloogiline kompaktreoveepuhasti, mida kasutatakse reovee aeroobseks puhastamiseks, et eemaldada reoveest orgaaniline reostus ning enamus bakteritest ja viirustest! Reoveepuhastit iseloomustab kõrge varieeruvus, mis võimaldab puhastustehnoloogiat muuta erinevatele koormustele vastavalt nii, et püsivalt tagatakse puhastatud reovee nõutud parameetrite saavutamine. Eramajapidamises tekkiva reovee puhastamiseks sobib kompaktpuhasti Schöttli WCK 5-20 ULTRA, asulates kasutatakse sama tootja suuremale reostuskoormusele (55-525 IE) projekteeritud mudeleid.

Seadet iseloomustab:

  • Autonoomne töö
  • Suur puhatusvõime
  • Madalad käituskulud
  • Eemaldab ka enamus bakteritest ja viirustest, mistõttu on puhastatud heitvesi kasutatav ka tööstuslikel eesmärkidel, nagu kastmiseks.
Küsi pakkumist

Puhasti konstruktsioon

RVP koosneb kahest PP mahutist, mahutites on erinevate funktsioonidega tsoonid, mis on moodustatud vaheseinade abil. Mahutite, vaheseinte ning tehnoloogiliste seadmete materjaliks on kergekaaluline polüpropüleen. Aeraatorite membraanid on tehtud spetsiaalsest vett-tõrjuvast EPDM materjalist. RVP teenindusluugid on valmistatud alumiiniumkarkassile kinnitatud sandwitch-plaatidest.

Puhastustehnoloogia

Reoveepuhsasti on jagatud vähemalt kaheks osaks – aeratsioonikamber ja järelsetiti, tihti eelneb aeratsioonimahutile ka eelsetiti.

Reovesi voolab aeroobsesse ossa, kus toimub üheaegselt peen-mullaeratsioon ning segamine, mille käigus lagundatakse orgaaniline reostus. Suruõuallikas on kompressor. Suruõhk surutakse mahutisse läbi perforeeritud aeratsioonielementide, mis tagavad peenmullide tekke ning seega hapniku õhust vedelikku suunamise kõrge efektiivsuse. Aktiivmuda ja töödeldud vee segu voolab isevoolselt vertikaalsesse järelsetitisse. Selles mahutis eraldatakse aktiivmuda puhastatud veest. Mahuti põhjas olev muda juhitakse õhktõstukite abil tagasi eelsetitisse/settemahutisse. Puhastatud vesi voolab järelsetitist renni kaudu RVP väljavoolu. Liigaktiivmuda pumbatakse eelsetitisse/settemahutisse. Lisaks on puhastil ka membraantehnoloogia, mis võimaldab puhastatud heitveest eemaldada enamus viirustest ja bakteritest, et kasutada vett tööstuslikel eesmärkidel, nagu kastmine. Puhastatud heitvesi on oma puhtuselt võrreldav vihmaveega.

Tüüp 5K ULTRA 8K ULTRA 15K ULTRA 20K ULTRA
Inim-ekvivalent 3…5 6…10 11…17 18…24
Puhastatava reovee kogus, m³/päevas 0,6 1,2 2,25 3,0
BHT5, kg päevas 0,24 0,48 0,9 1,2
Puhasti läbimõõt D, mm 1200 1480 1700 1945
Maksimaalsed mõõdud a x b, mm 1220 x 1220 1500 x 1500 1740 x 1740 2000 x 2000
Kõrgus, mm 2020 2020 2800 2810
Sisendi Hv kõrgus, mm 1350 1350 2100 2100
Väljundi Ho kõrgus, mm 1270 1270 2020 2020
Kaal, kg 195 275 480 730
Elektrivõimsus, W 150 170 390 400

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt