EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Porkuni reoveepuhasti

Tellija: Tamsalu Vesi AS

Teostatud projekteerimis- ja ehitustööd:

Porkuni reoveepuhastusjaam koosneb tehnoloogiliste seadmete ruumidest, protsessimahutist ning bioloogilistest tiikidest. Puhasti asukoht oli väga keerulise pinnasega, mistõttu tuli ehitusel kasutada kallaste kinnitamist, veetõrjet ja spetsiaalseid tehnikaid.

 

Projekti info:

  • Valmimise aasta: 2019
  • Annuspuhasti R=256
  • Jõudlus 31m3/d
  • Biotiik 2x 265m2
  • Tarbevee torustik 230m

< TAGASI: TEHTUD TÖÖD

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt