EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine

Osa 1 – Veetöötluse rekonstrueerimine

Osa 2 –  Tabasalu ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine

Tellija: Strantum OÜ

Projekti info:

Projekti eesmärgiks oli Tabasalu alevikus laiendada ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

  • Osa 1– Rajati veetöötlusjaam ning rekonstrueeriti puurkaevud nr 789, 769, 4660.
  • Ehitati II astme pumpla jõudlusega 180 m3/h 1863 m3/d (3 kmpl).
  • Osa 2– Rajati ja rekonstrueeriti ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk, kogu pikkuses ca 10 000 meetrit.
  • Projektijuht:    Raul Juhkam

< TAGASI: TEHTUD TÖÖD

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt