EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Valkla veetöötlusjaam

Nimetus: Valkla küla puurkaev-pumpla projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: Vensen AS

Valmimisaasta: 2021

Projektijuht: Raul Juhkam

Projekti info:

Projekteerimstööd, puurkaevpumpla hoone ja mahutite rekonstrueerimine, uue tehnoloogia paigaldus, juhtimis- ning häireedastusautomaatika paigaldamine, puurkaevpumpla kinnistus korrastamine, puurkaevu rekonstrueerimine, mahutite ja hoonevahelised torustikud ja kuivhüdrant


< TAGASI: TEHTUD TÖÖD

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt