EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Vääna veetöötlusjaam

Nimetus: Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

Projektijuht: Raul Juhkam

Valmimisaasta: 2019

Tellija: OÜ Strantum

Projekti info:

Veetorustikud kokku 1,419 km; Kanalisatsioonitorustikud 1,346 km; kanalisatsioonipumplaid 2tk; Veetöötlusjaama rekonstrueerimine: (betoon)reservuaaride rajamine 80m3 (2×40); veetöötlustehnoloogia 7m3/h, II astme pumpla ehitus 2x24m3/h, Veetöötlusjaama jõudlus 77,6m3/d;


< TAGASI: TEHTUD TÖÖD

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt