EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Schöttli pakutavad teenused

Puurkaevu, pumpla, kanalisatsiooni või reoveepuhasti paigaldamisel tuleb järgida kindlaid nõudeid. Siinkohal tuleb appi Schöttli meeskond, teeme kõik algusest lõpuni ära – projekteerimisest ehituse ja paigalduseni. Samuti pakume teostatud töödele ja paigaldatud seadmetele hooldustöid.

Projekteerimine

Ehitusprojekteerimine ehk ehituslik projekteerimine on spetsialistide poolt ehitamiseks planeeritava objekti kohta projektdokumentatsiooni ehk ehitusprojekti koostamine. Projekt on ehitamise aluseks olev dokumentatsioon, mille abil saab anda hinnangu projekteeritud ehitisele ning selle järgi ehitustöid teostada.

Projekteerimine algab olukorra ja vajaduste analüüsist, mille käigus hinnatakse ehituse läbiviimise protsessi. Korrektselt ja professionaalselt koostatud projekti abil ei kannata edasine ehituse kvaliteet ega ka kogumaksumus. Seega on hea mõte jätta projekteerimine vastavate spetsialistide hoolde. Schöttlis projekteerime terviklahendusi koos vajalike hoonete ja tehnosüsteemidega.

Kas Sinu kraanivesi on puhas?

Veeanalüüsi teostamiseks laboris on vaja korrektselt võetud veeproovi. Analüüsi käigus tehakse kindlaks vee bioloogilised, füüsikalised ja keemilised omadused. Veeproovi võtmine võib esmapilgul tulnduda lihtsa ülesandena, kuid reaalsus on hoopis teine. Ainuüksi kraanist veeproovi võtmine on üsna keeruline ülesanne. Kraan tuleb esialgu puhtaks pühkida ja lasta kraaniveel 1-2 minutit joosta. Seejärel tuleb kraan steriliseerida, et segisti pinnalt ei satuks bakterid proovi. Peale steriliseerimist tuleb lasta veel taaskord 1-2 minutit joosta. Alles siis saab asuda proovi võtmise juurde. Spetsiaalse steriilse pudeli abil kogutakse kraanist vesi testpudelisse. Olenevalt proovi tüübist – keemiline või bioloogiline, tuleb pudel täita teatud märgini. Nüüd tuleb aga proov võimalikult kiiresti toimetada laborisse, hoides seda samal ajal jahedas ja valguse eest kaitstult.

Kui eelnev protsess kõlas keeruliselt, siis on mõitslik võtta appi atesteeritud proovivõtja. Schöttli meeskonnas töötavad atesteeritud ning suure kogemustepagasiga proovivõtjad nii joogi- kui ka reovee proovide võtmiseks. Omame ka tehnikat, et anda hinnang vee peamistele kvaliteedinäitajatele. Tulemuste saabumisel aitame Sul valida analüüsidele vastav töötlusseade.

Reovee uuringud

Reoveeproovide abil analüüsitakse kasutatud vee reostustingimusi ning ka see proov tuleb võtta korrektsekt ja atesteeritud proovivõtja poolt. Reovee uuringud viib läbi atesteeritud labor. Saasteainete kontrollimiseks tuleb proov võtta selleks ettnähtud kohast, mis oleneb suuresti üldkanalisatsiooni või reoveepuhasti olemasolust. Reovee proovivõtukoht tuleb määratleda piisava täpsusega, et proovi võtmisel ei seguneks see ühiskanalisatsiooni reoveega. Reoveepuhasti puhul tuleb proov võtta pärast viimast puhastusetappi, kuid piisavalt kaugel väljavoolust.

Reovee uuringud on vajalikud, et määrata kindlaks saasteaste. Tihtipeale ei saa inimesed päris täpselt aru, millised veepuhastussüsteeme üldse vaja on ja millist riski kujutab kehvasti korraldatud või kontrollimata reoveekäitlus. Üldjuhul saastubki joogivesi kas enda või naabri reovee tõttu, sest kasutusele ei ole võetud kvaliteetseid või korralikke töötlusseadmeid. Ka põhjavesi ei ole igal pool joogikõlbulik ja võib vajada spetsiaalset veepuhastussüsteemi. Siinkohal tulebki esile vee- ja reovee analüüside tähtsus, sest nende analüüside tulemuste pinnalt saame pakkuda klientidele nende vajadustele sobivat veepuhastussüsteemi või reoveepuhastit.

Uuringun on näidanud, et bakteriaalne reostus on peamiselt seotud puhastite seisukorra ja põhjavee kaitsega. Kui ühest kaevust pumbatakse vesi välja ja teisest august lastakse see töötlemata ning puhastamata kujul tagasi maa sisse, siis suure tõenäosusega jõuab see ringiga joogivee kaevu tagasi. See võib omakorda põhjustada inimestel erinevaid terviseprobleeme, sest inimesed ise ei suuda mikrobioloogilist reostust sageli tuvastada.

Sageli kuuleme, kuidas inimesed kurdavad vee halva maitse või kehva lõhna üle. Selle põhjuseks on tihtipeale puudulik või katkine joogivee puhastussüsteem. Kasutatakse kõige odavamaid filtreid, mis võivad pikemal kasutamisel vee kvaliteeti mitte tõsta, vaid hoopis langetada. Samuti tasub meeles pidada, et oluline on veepuhastussüsteeme korrapäraselt hooldada, muidu ei ole neist suurt kasu ja joogivee kvaliteet võib oluliselt langeda.

Projekteerimine ja ehitus

Teostame projekteerimis- ja ehitustöid alljärgnevates valdkondades:

  • Puurkaev-pumplad
  • Veetöötlusjaamad
  • Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrgud
  • Reoveepuhastid ja -pumplad
  • Tööstuste heitvee puhastid

Projekteerime terviklahendusi koos vajalike hoonete ja tehnosüsteemidega. Omame vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris MTR.

Registreeringu nr: EP10165908-0001

Lepingu sõlmimiseks võta ühendust telefonil +372 670 6873 või e-postiaadressil info@schottli.ee

 

 

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt