EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Projekteerimine ja ehitus

Teostame projekteerimis- ja ehitustöid alljärgnevates valdkondades:

  • Puurkaev-pumplad
  • Veetöötlusjaamad
  • Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrgud
  • Reoveepuhastid ja -pumplad
  • Tööstuste heitvee puhastid

Projekteerime terviklahendusi koos vajalike hoonete ja tehnosüsteemidega. Omame vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris MTR.

Registreeringu nr: EP10165908-0001

Lepingu sõlmimiseks võta ühendust telefonil +372 670 6873 või e-postiaadressil info@schottli.ee

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt