Järva-Madise ühisveevärk- ja kanalisatsioon

Ahula, Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA: