Kaarepere reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: vee-ettevõte Emajõe Veevärk

Objekt: Kaarepere reoveepuhasti

Kavandatud tööd:

  • Projekteerimis- ja ehitustööd;
  • tööde teostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid;
  • materjalid, ehituskonstruktsioonid;
  • ehituse käigus paigaldatavate seadmete hanked;
  • järelevalve objekti täieliku valmimise ja reoveepuhasti käivitamiseni.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA: