EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Tihemetsa veemajandusprojekt

Tihemetsa veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde käigus:

  • Rekonstrueeritakse Tihemetsa reoveepuhasti;
  • teostatakse puurkaev-pumplaga seotud tööd.

  

 

Tallinna Loomaaia veetöötluse projekteerimis-ehitustöö

Teostame Tallinna Loomaaia jääkarude ekspositsiooni veetöötluse projekteerimis-ehitustööd.

PROJEKTEERIMISE- JA EHITUSETTEVÕTJA:

  • Schöttli Keskkonnatehnika AS, Mustamäe tee 50, 10621
  • Projekteerija Maarja Reinaste
  • Projekteerija Raul Juhkam, Tel. 6706873

Kehtna aleviku ühisveevärk ja-kanalisatsioon

Kehtna aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp.

Kavandatud tööd:

  • Rekonstrueeritakse veetöötlusjaam ja reoveepuhasti;
  • rajatakse mitu kilomeetrit ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke.

Tutvu objekti piltidega: