Schöttli Keskkonnatehnika osales välismessil Venemaal

Schöttli Keskkonnatehnika AS osales välismessil Wastetech 2019, mis toimus 4. – 6. juunil Moskvas.

Wastetech on suurim rahvusvaheline jäätmekäitluse, taastuvenergia ja keskkonnatehnoloogiateemaline mess Venemaal. Juba enam kui 20 aastat on Wastetech olnud valdkonna võtmesündmus ning rahvusvahelistele ja kohalikele ettevõtetele ainulaadne võimalus demonstreerida viimaseid arenguid selles valdkonnas ning leida uusi partnereid.

Messi saab lugeda Schöttli Keskkonnatehnika jaoks edukaks – leidsime mitmeid väljundeid koostööks veepuhastuse laias valdkonnas.

Messil osalemist toetas EAS.

 

Kaarepere reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: vee-ettevõte Emajõe Veevärk

Objekt: Kaarepere reoveepuhasti

Kavandatud tööd:

 • Projekteerimis- ja ehitustööd;
 • tööde teostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid;
 • materjalid, ehituskonstruktsioonid;
 • ehituse käigus paigaldatavate seadmete hanked;
 • järelevalve objekti täieliku valmimise ja reoveepuhasti käivitamiseni.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA:

Tihemetsa veemajandusprojekt

Tihemetsa veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde käigus:

 • Rekonstrueeritakse Tihemetsa reoveepuhasti;
 • teostatakse puurkaev-pumplaga seotud tööd.

  

 

Tallinna Loomaaia veetöötluse projekteerimis-ehitustöö

Teostame Tallinna Loomaaia jääkarude ekspositsiooni veetöötluse projekteerimis-ehitustööd.

PROJEKTEERIMISE- JA EHITUSETTEVÕTJA:

 • Schöttli Keskkonnatehnika AS, Mustamäe tee 50, 10621
 • Projekteerija Maarja Reinaste
 • Projekteerija Raul Juhkam, Tel. 6706873

Kehtna aleviku ühisveevärk ja-kanalisatsioon

Kehtna aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp.

Kavandatud tööd:

 • Rekonstrueeritakse veetöötlusjaam ja reoveepuhasti;
 • rajatakse mitu kilomeetrit ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke.

Tutvu objekti piltidega:

Järva-Madise ühisveevärk- ja kanalisatsioon

Ahula, Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA: