EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Kaarepere reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: vee-ettevõte Emajõe Veevärk

Objekt: Kaarepere reoveepuhasti

Kavandatud tööd:

  • Projekteerimis- ja ehitustööd;
  • tööde teostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid;
  • materjalid, ehituskonstruktsioonid;
  • ehituse käigus paigaldatavate seadmete hanked;
  • järelevalve objekti täieliku valmimise ja reoveepuhasti käivitamiseni.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA: