EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Kehtna aleviku ühisveevärk ja-kanalisatsioon

Kehtna aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp.

Kavandatud tööd:

  • Rekonstrueeritakse veetöötlusjaam ja reoveepuhasti;
  • rajatakse mitu kilomeetrit ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke.

Tutvu objekti piltidega: