Tihemetsa veemajandusprojekt

Tihemetsa veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde käigus:

  • Rekonstrueeritakse Tihemetsa reoveepuhasti;
  • teostatakse puurkaev-pumplaga seotud tööd.