EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Biopuhasti

Biopuhasti on üks mitmest erinevast reovee käitlemise võimalustest. Sellele alternatiivne septik töötab põhimõttel, kus heitvesi suunatakse läbi erinevate kambrite, kus veest raskemad osad settivad mahuti põhja. Septik on hea ja mugav valik, kuna seda ei ole vaja tihti hooldada, küll aga ei sobi see igasse pinnasesse. Biopuhasti see-eest on suurepärane valik ka paikadesse, kus põhjavesi ei ole kaitstud ning kuhu seetõttu muid heitvee töötlemise süsteeme paigaldada ei saa.

Biopuhasti on eratarbija mõistes kõige tänapäevasem heitvee käitlemise viis ning on lisaks sellele ka keskkonnale kõige säästvam. Tavaliselt vajavad biopuhastid töötamiseks elektrit ning töötavad põhimõttel, et seal elavad mikroorganismid lagundavad vees olevad orgaanilised ained ning seeläbi puhastavad reovee. Läbi eelmainitud protsessi lagundatakse enamik orgaanilistest ainetest veeks ja süsihappegaasiks. Pärast seda suunatakse vesi imbväljakule, mille eluiga on näiteks septikuga võrreldes palju pikem just seetõttu, et sinna juhitud vesi ei sisalda palju orgaanilisi aineid. Küll aga tuleks biopuhastis elavate mikroorganismide tõttu olla ettevaatlik teatud tugevama kodukeemia kasutamisega. Lisaks sellele ei tohiks kanalisatsiooni visata ravimeid või teisi mikrobioloogia elu pärssivaid ühendeid.

Biopuhasti valimisel on väga oluline, et paigaldatakse õige töövõimekusega puhasti. Selleks on vaja teada mitu inimest majapidamises regulaarselt elab ja vett kasutab või mis on umbkaudne päevas kasutatava vee kogus. Kuna alati ei ole inimesed enda majapidamise veetarbimisest teadlikud, võib tulla kasuks enne biopuhasti soetamist jälgida veetarbimist läbi veemõõtja tunni maksimumi või m3/ööpäevas täpsusega, et soetatud õige suurusega seade. Eramajadesse sobib hästi näiteks kompaktpuhasti Schöttli WCK5 (siselink https://schottli.ee/tooted/reovesi/reoveepuhastid/bioloogilised-aktiivmudapuhastid/variocomp-5-20/), mis suudab oma töövõimekust muuta vastavalt koormusele ning on üsna varieeruv.

Kaaseagseim väikepuhasti (siia tuleks lisada link ja luua biopuhasti SBR Schöttli Smart lehekülg meie kodukale) Schöttli Smart on annuspuhasti, mis talub hästi ka kuni 30% üle või alakoormust, andes paindlikkuse ja hea väljundi ka olukordades, kus pere on kodust ära või külla on kutsutud üle 10 inimese.

Enne biopuhasti paigaldamist tuleb see kooskõlastada kohaliku omavalitsusega, kust saab ka täpsemad juhised, mida järgida biopuhastit oma haldusalale paigaldades. Rajamisel tuleb järgida ka teatud nüansse ja nõudeid, näiteks kaugus hoonest ja kaevust. Kooskõlas omavalitsusega, võib biopuhastist läbi töötatud heitvee juhtida ka otse kohalikku kraavi või veekogusse.

Schöttli’s aitame ka suuremate erakomplekside, turismitalude või tööstusliku päritolu reovee käitlemisega ning oleme valmis projekteerima biopuhasti vastavalt spetsiifilistele vajadustele ja eripäradele.

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt