EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Doseerimis-analüsaatorsüsteemid

Doseerimisanalüsaatorsüsteemid on ette nähtud veekvaliteedi automaatseks muutmiseks, tavaliselt eesmärgiga muuta pH-d, desinfitseerida vett jne. Lahendus leiab enim kasutust basseinides, veetöötlusjaamades, reoveepuhastites

Seadmeid iseloomustab:

  • Autonoomne toimimine
  • Lihtsalt programmeeritav
  • Võimalik juhtida välise signaali alusel ja siduda hooneautomaatikaga
  • Doseerimispaagid alates 50 liitrist
  • Dosaatorpumpade jõudlus vastavalt soovile
Küsi pakkumist

Olenevalt vee mikrobioloogilistest omadustest on vaja tihti veetöötlusena ettenäha vee desinfitseerimist. Sageli on selleks otstarbeks kasutatud vastavate kemikaali lahuste nagu näiteks naatriumhüpokloriti doseerimist koos analüüsaatorssüsteemiga. Peale kemikaali doseerimist on soovitatav ette näha süsteemile ka vajalik kontaktmahuti, et anda lahuse reageerimiseks piisav kontaktiaeg.

Doseeritav lahus asub enamasti mahutist (kasutusele on peamiselt plastist mahutid), mida siis vastavalt vajadusele käsitsi täidetakse. Olenevalt doseeritavast lahusest tuleb mahutile ette näha kaitsevann, et vältida kemikaali võimalikku laialivalgumist nt avarii korral.

Valides vajalikku doseerimissüteemi on alati mõistlik doseerimismahuti varustada ka nivooanduriga, mis üldjuhul on olemas dosaatorpumba lisavarustuse valikuna. Nivooandur on vajalik signaali saatmiseks läbi kontrolleri nt. GSM lahenduse korral SMS sõnumina või teatena kontrollkeskusesse kui näiteks lahuse mahuti tühjenemisel on saavutatud miinimum tase.

Kemikaali doseerimissüsteemide valikul tuleb arvestada, et doseerimine peab olema vastavalt vee vooluhulgale, mida registreerib vastav kulumõõtur (induktsiookulumõõtur või impulsskulumõõtur). Sellega tagatakse kemikaali mõistlik jaotus ja kulu.

Peale doseerimist tuleb ette näha ka doseeritava kemikaali sisalduse registreerimise süsteem nt analüsaatori näol, et välistada lahuse üledoseerimine.

Schöttli Keskkonnatehnika on koostöös oma partneritega välja töötanud kvaliteetsed doseerimissüteemide täislahendused koos analüsaatorsüsteemiga, mis on leidnud enim kasutust just naatriumhüpokloriti doseerimiseks (NaOCl) koos jääkkloori sisalduse jälgimisega ehk komplektse desinfektsioonisüsteemi ja analüsaatorsüsteemina

 

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt