EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Crystal Right

Chrystal Right on tõhus filtrimaterjal, mis aitab mitmete erinevate vee kvaliteediprobleemide puhul.

Crystal Right omadused:

  • Pehmendab vett
  • Vähendab raua, mangaani ja väävelvesiniku sisaldust
  • Korrigeerib pH-d
  • Vähendab, seob ammooniumi
  • Sobiv ka toiduainetööstustele
Küsi pakkumist

Crystal Right on tseoliidil põhinev filtrimaterjal, mis aitab mitmete veeprobleemide puhul nagu raud, mangaan, kare vesi, ammoonium, happeline vesi, ja ka väävelvesinik. Filtriamterjal toimib samaaegselt ioonvahetaja, absorbendi kui ka mehaanilise filtrina. Sidudes vees oleva vaba süsihappegaasi, tõuseb ka vee pH. Fimaterjal nõuab perioodilist regeneratsiooni, milleks kasutatakse sarnaselt veepehmenditele soolalahust. Crystal Right ei ole tundlik kloreerimisele, seetõttu on võimalik ka materjali perioodiline desinfitseerimine klorinaatoriga, mis on võimalik lisada erinevatele filtrikontrolleritele.

Crystal Right materjali pakume kahes erinevas variandis:

Crystal Right 100 on mõeldud raua, mangaani ja kareduse vähendamiseks ja pH tõstmiseks

Crystal RIght 200 on mõeldud raua, mangaani jakareduse vähendamiseks.

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt